COVID-19


OCHRANNÁ OPATŘENÍ COVID-19 NA BERGER ALM

Lyžařská a rekreační aréna Bergeralm
Ze současného pohledu je v zimě 2021/22 možný převážně neomezený lyžařský provoz. Náš pečlivě vyvinutý koncept prevence a také naše komplexní opatření pro čištění a dezinfekci mají zaručit zdraví a bezpečnost všech našich hostů a našeho týmu.
Žádáme Vás o pomoc a žádáme Vás, abyste během pobytu v lyžařském areálu dodržovali následující informace a doporučení.

Obecná informace:
Těšíme se na Vaši návštěvu! Přijďte prosím, jen pokud jste zdraví. Chraňte nejen sebe, ale i své okolí.
Pokud je to možné, dodržujte prosím vždy minimální vzdálenost 1 metr od cizích osob.
Použitou ochrannou roušku a další hygienické potřeby jako jsou, kapesníky řádně vyhoďte do odpadkových košů a nenechávejte je v kabinách lanovky ani jinde.
Dodržujte prosím pokyny našich zaměstnanců s ohledem na platné hygienické předpisy.
Dodržujte prosím obecná hygienická pravidla a pravidelně si myjte ruce. Zásobníky dezinfekčních prostředků jsou k dispozici v dostatečném počtu.
Ochrana úst a nosu
Vždy, když nelze dodržet předepsanou minimální vzdálenost 1 m od ostatních osob, používejte ochranu úst a nosu (multifunkční hadřík, ochranná maska atd.).

Je povinné jej nosit ve všech uzavřených místnostech:
Požadavek na masku FFP-2: 8 EUB Bergeralm, Kombibahn Hoher Turm (při vstupu, během přepravy, při výstupu)
Výjimka: Děti do 14 let nepotřebují masku FFP2 (normální MNS)
Normální obličejová maska: 4 CLF Steinboden, SL 3-osobní výtah, SL Hochsonnlift (při vstupu, během přepravy, při odchodu)
Masky FFP 2 k dispozici na pokladně (stojí 2 €)

ve všech místnostech horských lanovek
v přístupové/čekací části lanovek
v celé stanici, nástupním a výstupním prostoru i během jízdy lanovkou ve všech lanovkách a vlecích
při použití dopravních pásů a vleků
ve všech stravovacích zařízeních (nošení MNS není u stolů povinné)
v zařízeních toalet
ve skibusu a na zastávkách skibusu

Provoz lanovky:
Nošení MNS je povinné ve všech dopravních zařízeních.
Kapacita našich gondol je omezena na 50 % (4 osoby na gondole)
Sedačka Kombibahn: Za špatného počasí (sněžení, vítr atd.)> 50% obsazenost = 3 osoby
Za pěkného počasí> 6 osob (v případě potřeby rozhodne vedení)
U 4CLF Steinboden, SL Hochsonnlift a SL pro 3 osoby> žádné omezení kapacity
Doporučujeme otevřít okna kabiny pro účely větrání za jízdy.

Horská gastronomie a sociální zařízení
Toalety v panoramatické restauraci a na údolní stanici jsou v provozu během lyžařského provozu.

COVID-19

© Fotografie a obrázky

WIPPTAL


Partneři

  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto