Dá se říci, že to byla spíše náhoda než cílené hledání, jelikož v roce 1962 při pokládání nové kanalizace bylo objeveno v oblasti Untersteinfeld velké archeologické naleziště z halštatského období. (750 - 600 př. Kristem). Brzy na to následovalo lokalizování prehistorického osídlení na Stoanabichl, kde bylo objeveno pohřebiště, které je spojováno se starou cestou. Nálezy na Stoanabichl poukazují na velmi staré osídlení (okolo r. 1.800 pr. Kr. až do pozdní antiky 4./5. n.l. po Kr.) Uttendorf je považován za archeologicky velmi významné místo kudy vedla důležitá obchodní cesta. Na jednom místě jsou zde nalezeny historické předměty dokazující život původních obyvatel. Sídliště, hřbitov, hornictví, obchodní cesta.

V roce 2001 byla započata stavba keltské vesnice. Tehdejší obyvatelé žili z těžby mědi (Viertalalm 1.600 m Seehöhe). Výměnný obchod vedl k vyhledávání dalších nalezišť, jak ukazují nové nálezy v širokém okolí. Po zhotovení vesnice slouží zařízení jako zážitkové muzeum kde si můžete vyzkoušet jednotlivé přístroje. Prohlídka keltské vesnice na Stoanabichl (Quettensberg) vám ukáže původní kulturu našich předků s jejich rituály a mytologií.

Zimní prohlídky každou středu v 11.30 hod.
Objednání: (den předem do 17.00 hod.): Tourismusbüro Uttendorf/Weißsee, Tel. +43(0)6563/8279-0

© Fotografie a obrázky

UTTENDORF - WEIßSEE


Partneři

  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto