Aktuálně 2

Bezpečně na horách OPATŘENÍ COVID-19 dovolená v Rakousku v období pandemie koronaviru

Bezpečně na horách OPATŘENÍ COVID-19 dovolená v Rakousku v období pandemie koronaviruZábava v horách!
Turistika je součástí rakouské identity. I přes pandemii koronaviru fungovala letní dovolená v Rakousku dobře. Cílem je nyní bezpečná turistika. Aktivní dovolená, gastronomie, užívání přírody a pohostinství, volnočasové aktivity a nakupování - nejen v turistických oblastech, ale i ve městech. Wellness dovolená nebo kulturní dovolená v Rakousku - to vše bude možné i v létě.

„Pravidla“ - obecná opatření

• Myjte si často ruce. Používejte mýdlo a vodu nebo dezinfekci.
• Dodržování pravidla vzdálenosti 1 metru od ostatních osob, zejména dodržet bezpečnou vzdálenost od lidí, kteří kašlou nebo kýchají.
• Pokud nemůžete dodržet odstup, noste masku.
• Nedotýkejte se očí, nosu ani úst.
• Zakryjte si nos a ústa, když kašlete nebo kýcháte.
• Pokud se cítíte špatně, zůstaňte doma.
• Ochrana úst a nosu v zákaznických uzavřených prostorách
• Ochrana úst a nosu pro zaměstnance a hosty ve stravovacím a hotelovém průmyslu
• Konzumace jídla a nápojů v uzavřených místnostech pouze vsedě, v zimních střediscích také venku
• Dodržovat pravidla omezeného počtu osob
Tato základní pravidla je třeba dodržovat - budou také přísně kontrolována a sankcionována.

V případě příznaků nemoci Covid-19 postupujte podle doporučení zdravotního úřadu: Vyhledejte lékaře, pokud máte horečku, kašel nebo potíže s dýcháním. Před návštěvou ordinace zavolejte lékaři. Váš lékař vás pak může rychleji odkázat na správné místo. Je to pro vaši ochranu a omezení šíření virů.

Aktuální informace:
Situace se neustále mění, proto doporučujeme, abyste si přečetli nejnovější informace na webových stránkách úřadů a institucí:
www.oesterreich.gv.at
www.tirol.at/informationen-coronavirus
www.sichere-gastfreundschaft.at/
www.bmlrt.gv.at/tourismus/corona-tourismus
www.salzburgerland.com/en/corona-virus/
www.tirol.gv.at

Klíčové faktory pro bezpečnou dovolenou

Klíčové faktory pro bezpečnou dovolenou
Dovolené v Rakousku dominuje jedna aktivita: turistika.. V této souvislosti jsou vhodné rámcové podmínky pro letiní turistiku nezbytné, aby se minimalizovalo riziko infekce COVID-19, ale přesto umožnilo vzniknout prázdninovým zážitkům a umožnilo společnostem ekonomicky přežít.
Nejde jen o hotely a restaurace, ale o množství různých společností, které jsou přímo či nepřímo závislé na cestovním ruchu: pekař, který dodává pečivo do hotelů, malý supermarket, kde nakupují rekreanti, sportovní obchod, který prodává a zapůjčuje vybavení, a další neviditelné, ale důležité služby pro zajištění chodu společností, hotelů a malých obchodů v rekreačních střediscích. Jde o hodně: naše zdraví, naše hosty, naše regiony, naše podniky a lidi, kteří tam žijí.

Ubytování/ stravování/ možnost zrušení:

Ubytování/ stravování/ možnost zrušení:
Ubytování
• Platná pravidla pro ubytovací zařízení se osvědčila v létě a jsou vhodná a dostatečná i pro zimní období:
- Minimální vzdálenost 1 metr od hostů k lidem z jiných skupin hostů
- Povinnost ochrany úst a nosu pro zaměstnance, kteří jsou v kontaktu se zákazníkem, a pro hosty při vstupu do obecně přístupných prostor v uzavřených místnostech
- Vzdálenost 1,5 metru ve společných ložnicích od lidí, kteří nežijí ve stejné domácnosti.
• Zdravotnický úřad přijme nezbytná preventivní opatření, aby bylo možné nouzově ubytovat turisty v případě vzniku ohniska nákazy.

Gastronomcká zařízení

• Pro stravovací zařízení platí v zimě obecná pravidla, zejména:
- Maximálně 10 osob (plus nezletilé děti) na skupinu návštěvníků
- Omezení otevírací a zavírací doby je závislé na regionech
- Žádná konzumace jídla a pití v bezprostřední blízkosti místa vydání
- V uzavřených místnostech konzumace jídla a pití pouze při posezení
- Minimální vzdálenost 1 metr od lidí z jiných skupin návštěvníků
- Ochrana úst a nosu je v uzavřených místnostech pro zaměstnance a zákazníky povinná
• Nařízení, že konzumace potravin a nápojů v gastronomii je povolena pouze vsedě, bude také rozšířeno pro zimu na venkovní plochu
- Výjimky např. stánky s občerstvením (ani zde nedochází ke konzumaci jídla a pití v bezprostřední blízkosti místa vydání)
• Après-ski bary a hromadné produkce budou v letošní zimě zakázané.
• Dodržování těchto pravidel by mělo být vynucováno zvýšenou kontrolou ze strany úřadů pro bezpečnost a ochranu zdraví! Při nedodržení opatření COVID-19 jsou možné pokuty až do výše 500 eur pro hosty a až 3600 eur pro provozovatele. Pokud nebude dodržen zákaz vstupu, jsou možné i vyšší pokuty.

Lanovky

Lanovky
Nyní se společnosti provozující lanovky pečlivě a intenzivně připravují na nadcházející sezónu. Ochrana a bezpečnost pro hosty i pro zaměstnance zůstávají nejvyšší prioritou. Všichni sdílíme odpovědnost za dobrou a bezpečnou spolupráci. Pokud se budeme držet daných pravidel chování, nic nestojí v cestě nezapomenutelnému zážitku z lyžování.
Pro bezpečný pobyt je důležitá jasná komunikace s hosty na místě. Pokyny pro správné chování na horách a v lanovkách jasně viditelné u každého zařízení.
• 85% lanovek tvoří sedačkové lanovky s nižším rizikem infekce a dobou jízdy kratší než 15 minut. I zde jsou však nutná zvláštní preventivní opatření.
• Platí pravidla vyhlášky o opatřeních:
- Minimální vzdálenost 1 metr od lidí, kteří nežijí ve stejné domácnosti (pod minimální vzdálenost klesá pouze ve výjimečných případech)
- Ochrana úst a nosu povinná
• Společnosti provozující lanovky by měly umožnit udržení bezpečné vzdálenosti 1 metr s omezením kapacity, zejména u kabinkové lanovky
• Při nastupování je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost 1 metr
• Změna provozních opatření např. Zvýšení frekvence jízdy, trvalé větrání v kabinkách nebo podlahové distanční značky

> • Platí ustanovení vyhlášky o opatřeních:
- Minimální vzdálenost 1 metr od lidí, kteří nežijí ve stejné domácnosti
- V zákaznické části lyžařské školy je povinná ochrana úst a nosu.
- Maximální velikost skupiny 10 osob
- Zachování skupinového složení
- Instruktoři prochází pravidelnými testy COVID-19
Zimní dovolená v Rakousku se může konat i přes pandemii koronaviru a může být relaxační nebo akční. Předpokladem je osobní odpovědnost a důsledné dodržování těchto pravidel a doporučení pro bezpečnou zimní turistiku!

Více na stránkách WKO:
www.wko.at/branchen/transport-verkehr/seilbahnen/sicher-am-berg.html
Instrukce pro prostory pokladen:
• Se symptomy nemoci zůstaňte doma
• Dodržujte odstup od ostatních osob
• Dodržujte hygienická pravidla
• Plaťte bezkontaktně
• Odpovědnost za sebe i svou rodinu
• Postupujte dle značek a instrukcí personálu

Instrukce pro vstupní a výstupní prostory lanovky:
• Dodržujte odstup od ostatních osob
• Dodržujte hygienická pravidla
• Postupujte dle značek a instrukcí personálu
• Odpovědnost za sebe i svou rodinu

Instrukce pro kabinové lanovky a sedačky:
• Mějte nasazenou roušku po dobu jízdy
• Dodržujte odstup od ostatních osob
• Neodkládejte roušku v kabině
• Zlikvidujte použité kapesníky a roušky
• Postupujte dle značek a instrukcí personálu
• Nechte otevřená okénka po dobu jízdy

Možnost změny nebo rezervace vaší zimní dovolené

Možnost změny nebo rezervace vaší zimní dovolené
Možnost změny nebo zrušení rezervace vaší zimní dovolené
Po četných povzbuzujících zprávách, které se k nám dostaly od hostů, je touha po naplánování zimní dovolené do Rakouska velká. Plánovat dovolenou v době, kdy máte v hlavě spoustu otázek a každý den jsou zveřejňovány nové informace a předpisy, je obtížné. Mohou být zahájeny již rezervované pobyty? Můžeme si předem objednat termín pobytu o jarních prázdninách? Pokud nastanou na mé straně nebo v regionu podmínky, že nebudeme moci přijet v termínu rezervace, může být rezervace změněna nebo stornována?

Regionální turistické kanceláře spolu s ubytovateli chtějí hostům umožnit plánování bezpečné a bezrizikové dovolené. I když není snadné naplánovat dovolenou, zejména pokud není jasné, jaké změny a omezení v průběhu sezóny mohou nastat, chtějí všem nabídnout možnost „bezstarostné“ rezervace. Každý region má odlišné podmínky a nařízení. Proto je důležité si na webových stránkách regionů pročíst rezervační a stornovací podmínky Covid-19.

Ubytovací objekty, které akceptují požadavky „bezstarostné“ rezervace, jsou uvedeny na internetových stránkách regionu. Obvykle je potřeba udělat rezervaci přímo přes stránky regionu. Váš vybraný ubytovatel vám jistě ochotně sdělí, za jakých podmínek přijímá rezervace a za jakých podmínek je možné provést její stornování. Jednotliví ubytovatelé se nemusí připojit k těmto podmínkám regionu.

Podmínky nejsou stanovené celostátně, v jednotlivých regionech se mohou lišit. Proto se řiďte informacemi z internetové stránky konkrétního turistických regionu anebo přímo u zvoleného ubytovatele.

ALPINmedia s.r.o.
Borivojova 122
CZ - 130 00 Praha 3
info@alpinmedia.cz
Tel/Fax: 00420 222 232 632

Aktuálně

Zábava v horách!
Turistika je součástí rakouské identity. I přes pandemii koronaviru fungovala letní dovolená v Rakousku dobře. Cílem je nyní bezpečná turistika. ...

Na výstavišti v Praze se uskuteční cestovní veletrh, na kterém můžete navštívit naší expozici, kde vystavují rakouské regiony: Pitztal, Radstadt - Ski Amadé, Wildkogel Arena ...

Napsali

DNY ALPSKÝCH REGIONŮ
Zveme vás na návštěvu expozic alpských regionů na výstavách Holiday World a Sport Life. Na nově připravovaných výstavách se ...

Partneři